بیمارستان لاله(بدون نت برگ فعال)

از 2 رای

1.5

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، نبش فلامک جنوبی، بیمارستان لاله، طبقه منفی یک، مرکز فیزیکی و فیزیوتراپی - شماره تماس: 02188571079