دکتر حسام نصیری

از 1 رای

1

0 نت برگ غیر فعال

3 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

حدفاصل فلکه ارتش و ۳راه سیمین ساختمان آسمان( افق کوروش) طبقه ۳ - شماره تماس:9305283339

امتیاز و نظر خریداران

با توجه به تجربه افتضاحی که از پاکسازی غیرتخصصی در این مجموعه داشتم، با وجود اینکه نت برگ هم تهیه کردم ولی مراجعه نکردم. زمانی تخفیف محسوب میشه که خدمات درست و اصولی انجام بشه. وقتی صرفا میخواید رفع تکلیف کنید به پوست مراجعه کننده آسیب میزنید.

نت‌برگ‌های فعال