دکتر شاه حسینی(قلهک)

از 6 رای

3.8

61 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

مترو قلهک، 50 متر پایین تر از مترو قلهک، بر اصلی ساختمان پزشکان سبز قلهک، طبقه همکف، منطقه 3 - شماره تماس:021-22638932

نت‌برگ‌های غیر فعال