رستوران الماس شهر

از 35 رای

2.7

0 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بلیوار، به سمت غرب، خیابان مرادآباد، متجمع تفریحی الماس شهر - شماره تماس:44844716