رستوران ایتالیایی شاماران(بدون نت برگ فعال)

از 19 رای

3.6

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، فرهاد 25 - شماره تماس:09151006755

امتیاز و نظر خریداران

برخورد نستبا خوب، مواد روی پیتزا ی مقدار کم بود و نون دیده میشد، ی مقدار هم خشک بود پیتزا، اما تجربه جدید و طعم جدیدی بود، ممنون.