رستوران علی ایلیا(بدون نت برگ فعال)

از 23 رای

3.3

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

خیابان مطهری، خیابان شریعتی، نبش کوچه سروش، پلاک 24 ، رستوران علی ایلیا - شماره تماس:09121729060

امتیاز و نظر خریداران

۲ تاکباب اسپشیال خوردیم از نظر اندازه باهم متفاوت بودم،فوق العاده شور بود یعنی فوق العاده ها ،از نظر طعم هم منو یاد کباب های دوران آموزشی خدمت انداخت