رستوران مرغ آمین فشم(بدون نت برگ فعال)

از 2 رای

2

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

لواسان ابتدا جاده فشم زربند سمت چپ - شماره تماس:26532417

امتیاز و نظر خریداران

۱۰هزار تومان هزینه اضافی در محل دریافت کردند و گفتند که نت برگ فقط برای پول چایی هست، اما در توضیحات نوشته بود چای و قلیون، اما هرچی گفتیم قبول نکردند.