رستوران پاشا (شاندیز)(بدون نت برگ فعال)

از 5 رای

3.4

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، شاندیز، شهر رویایی پدیده، خیابان سنگ فرش، ورودی مرکز خرید - شماره تماس:09154018020