رستوران پامنار

از 6 رای

1.7

5 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

خیابان امیرکبیر غربی، خیابان پامنار، مقابل مسجد، خونه موتمن الاطبا، مجتمع فرهنگی تاریخی باغ شازده، رستوران پامنار - شماره تماس:09120308799

امتیاز و نظر خریداران

دیزی خوب بود برخورد پرسنل عالی فضای دلچسب ممنون از نت برگ

ما روز جمعه ناهار رفتیم و هیچ مشتری نبود فقط ما بودیم.محیط کثیف و نیمه تعطیل بود.دیزی و جوجه گرفتیم و برنج مونده و بی کیفیت بود و معلوم بود مال چند روز پیشه که داغ شده دیزی هم گوشتش کم بود و خوب نبود.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال