رستوران کسایی(بدون نت برگ فعال)

از 14 رای

3.7

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، فلکه آب، کوچه عید گاه، ابتدای کوچه عباسغلی خان، طبقه پایین مهمان پذیر پنجتن - شماره تماس:05133655118