مطب دندانپزشکی دکتر عین الهی

از 45 رای

3.8

4 نت برگ غیر فعال

2 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

فرامرز عباسی ، بین فرامرز عباسی ۳۵ و ۳۷ - شماره تماس:09039063926

امتیاز و نظر خریداران

خوب بودهمه چیز

زیاد تعریف نداشت.من قبلا یه جا دیگه رفته بودم خیلی خوب و باحوصله بودن.خانم دکتر توی ۵ دقیقه کارمنو انجام داد و تقریبا میشه گفت فقط ۶ تا دندون جلوم رو جرم گیری کرد بقیه دندون هام که حتی زردی روش هم نرفته بود!

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال