مطب دکتر سجادی(بدون نت برگ فعال)

از 13 رای

1.9

5 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، احمدآباد، بلوار بعثت، بعثت 2 و 4، ساختمان شماره 12، جنب داروخانه دکتر بهرامی، طبقه دو - شماره تماس:09153144328

امتیاز و نظر خریداران

ایشون که دکترنبودن وشکایت دارم هم ازنت برگ وهم ازاینکه دکترنبود ویک خانم منشی بود وباوسایل عیربهداشتی که من به نت برگ اعتمادکردم

کربوکسی تراپی رو خیلی ضعیف انجام میدن

نت‌برگ‌های غیر فعال