هتل هیراد

از 3 رای

1.7

2 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، امام رضا 16، عنصری 4 02142024

امتیاز و نظر خریداران

آب حمام تایمری بود و هر تقریبا یک دقیقه آب یک دقیقه قطع میشد این چجوری حمامی است ؟ نور اتاق بسیار کم و نامناسب است تلویزیون کنترل نداشت اتاق دستمال کاغذی نداشت ب مدیریت هتل منعکس شد قول دادند بیاورند ک هنوز نیاورده اند بهداشت عمومی اتاق و سرویس ها ی بهداشتی نمیشد گفت خوب بود ولی بد هم نبود ولی بهتر است رسیگی شود

من ابتدا با مسئولین هتل هماهنگ کردم بعد نت برگ خریدم ولی بعدا گفتند ما خدمات دهی نداریم چون نت برگ پول ما را با یکماه تاخیر پرداخت می کند مرا مجبور کردند با نت برگ تماس بگیرم و پولم را پس بگیرم این تماسهای متعدد با هتل و نت برگ بیش از ۶ ساعت وقت مرا روز قبل از سفرم تلف کرد. واقعا مدیریت ضعیف و بد برخوردی دارد.

نت‌برگ‌های غیر فعال