پینت بال سرپوشیده رنجر(سعادت آباد)

از 1 رای

1

6 نت برگ غیر فعال

2 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

همت، یادگار امام، پینت بال رنجر - شماره تماس:09129330262

امتیاز و نظر خریداران

محیط کثیف،لباسها افتضاح ،برخورد پرسنل خیلی بد بود و با توهین صحبت می کردند

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال