کارواش مدرن(بدون نت برگ فعال)

از 6 رای

1.7

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

یافت اباد شرقی جنب بازار موبایل یافت اباد خیابان مسجد حاج ولی پارکینگ طبقاتی شهرداری منطقه 17 قسمت کارواش - شماره تماس:0912439274