کترینگ سبز مشهد(بدون نت برگ فعال)

از 1 رای

1

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، بین مصلی 16 و 18 - شماره تماس:05133656534

امتیاز و نظر خریداران

حمیده ۱۰ ماه پیش انواع چلو در کترینگ سبز

جاش بشدت افتضاح وکثیفه وفقط یه میزداغون گذاشته وسط دراصل اشپزخونه زیرزمینی درحد صفره