تخفیف های نت برگ برای دوره زبان انگلیسی

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی، خصوصا مکالمه انگلیسی بر کسی پوشیده نیست. اما اکثر کسانی که علاقه ی وافری به صحبت کردن به زبان انگلیسی دارند، به سختی می توانند از قواعد خواندن و نوشتن، به قواعد گفتار و گفت و گو وارد شوند. این توانایی به چیدمان عبارت ها و اصطلاحات برمی گردد، نه به چیدمان کلمات منظم و با قاعده. بهترین ایده برای یادگیری این عبارات و اصطلاحات ، حضور دردوره زبان انگلیسی برای مکالمه است. چرا که دوره زبان انگلیسی برای مکالمه، سوای یادگیری فضایی را فراهم می کند که زبان آموز بتواند طی یک بازه زمانی مشخص، فقط به گفتگو به زبان انگلیسی بپردازد.      در بخش آموزشی نت برگ، می توانید به مجموعه ی دوره زبان انگلیسی دسترسی پیدا کنید و نت برگ آن را با تخفیف خریداری نمایید و سطح مهارتی خود را در مکالمه ی زبان انگلیسی افزایش دهید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال