تخفیف های نت برگ برای استخرهای تهران

شنا کردن تنها ورزشی است که هم تحرک جسمانی جدی دارد و هم کوفتگی عضلانی جدی و عرق کردن بعد از ورزش را شامل نمی شود. ورزش در آب باعث نشاط و شادی شده و آمادگی جسمانی را نیز بالا می برد. تمام استخرهای تهران را می توانید در نت برگ با تخفیف خرید کنید و از آن استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال