تخفیف های نت برگ برای اپیلاسیون گیاهی

برای انجام اپیلاسیون و رفع موهای زائد روش‌ها و موم‌های مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین این موم‌ها، موم‌های  گیاهی هستند که پایه‌ای طبیعی و گیاهی دارند. به دلیل طبیعی بودن مواد در اپیلاسیون گیاهی، احتمال بروز حسایت و آلرژی بسیار کمتر است و همچنین بعد از اپیلاسیون جوش روی پوست بدن ظاهر نمی‌شود. جلبک دریایی نیز یکی از این گیاه ها محسوب می شود که معمولا در اپیلاسیون پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. موم‌های گیاهی در اپیلاسیون‌های دائم نقش بسزایی را ایفا می‌کنند

نت‌برگ‌های غیر فعال