تخفیف های نت برگ برای دارت

ورزش دارت به عنوان یکی از مفرح‌ترین ورزش‌های تمرکزی به حساب می‌آید. در این ورزش شما باید با دقت فراوان روی هدف‌تان تمرکز کنید و با نشانه‌گیری دقیق دارت را به سمت سیبل پرتاب کنید. در این ورزش نیاز به قدرت و سرعت ندارید و تنها تمرکز و دقت است که می‌تواند باعث موفقیت شما شود. برای انجام تفریحی ورزش دارت یا آموزش دارت می‌توانید از تخفیف‌های نت‌برگ که به شما ارائه شده استفاده کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال