تخفیف های نت برگ برای دستگاه لاغری پرسوتراپی

پرسوتراپی یا طب فشارى یک تکنیک جدید مورد تایید سازمان FDA آمریکا است. این روش بر اساس فشرده کردن بافت‌ها طراحی شده و برای کمک به بهبود گردش خون، سم‌زدایی بدن و تخلیه مایعات میان بافتی کاربرد دارد. دستگاه لاغری پرسوتراپی از مکانیزم هوای فشرده استفاده می‌کند و با تحریک نقاط خاصی از بدن، گردش لنف و خون در بدن را به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌دهد. همچنین چربی‌ها در این روش مورد تحریک قرار گرفته و با استفاده از سیستم لنفاوی از بدن خارج می‌شوند. برای استفاده از دستگاه لاغری پرسو تراپی می‌توانید از تخفیف‌های بی‌مانند نت‌برگ استفاده کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال