تخفیف های نت برگ برای پیرایش مردانه

تصور کنید آدمی را که بهترین لباس‌ها را از معروف‌ترین مارک‌های لباس پوشیده است اما موهای سر و صورت نامرتب و ژولیده‌ای دارد. چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ پیرایش به عنوان یک اصل اساسی برای مرتب بودن افراد است. کوتاه کردن مناسب مو به طوری که فرم صورت را به بهترین وجه به نمایش بگذارد و همچنین مرتب کردن ریش و سبیل مهم‌ترین خدماتی است که در یک سالن پیرایش مردانه انجام می‌شود. البته خدماتی همچون حالت دهی به مو، صافی و کراتینه مو، ویتامینه مو، وکس صورت و...  نیز در سالن پیرایش مردانه انجام می‌گیرد


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال