تخفیف های نت برگ برای کارتینگ

ماشين های تفريحی كارتينگ (كارت‌هاي رنتال) ماشين های با قابليت هدايت و كنترل بالا هستند كه به سبب نوع طراحی شاسی و نزديک بودن مركز ثقل آن به سطح زمين از چسبندگی و فرمانپذيری بسيار خوب در سطح مسير حركت برخوردار می‌باشند. به همين دليل تقريباً واژگونی اين وسيله بطور عادی غير ممكن است. لذا به افرادی كه علاقمند مي باشند (حتي بدون داشتن گواهينامه) رانندگي حرفه ای را بدون خطر در پيست کارتینگ تجربه نمايند، اين ورزش پرتحرک و مفرح توصيه می‌گردد. پیست کارتینگ آزادی، پیست کارتینگ پرند در شهر تهران و پست کارتینگ آزادی، جام جم و پیست کارتینگ اتکا شهر مشهد، چند نمونه از پیست‌های کارتینگ هستند که امکانات مناسبی برای داشتن هیجان و تفریح هستند و لحظات شادی را برای شما به ارمغان می آورند.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال