نت‌برگ‌های هنر و تئاتر

برچسب های مرتبط

توضیحات

سینما آخرین هنر و به عبارت دیگر هفتمین هنر است اما تنها هنری است که توانسته برای پیشرفت خود، شش هنر دیگر را به خدمت بگیرد. سینما به دلیل جذابیتی که برای مخاطب به همراه دارد همیشه مورد توجه بوده است. شما می توانید با فیلم های روز ایران و فیلم های روز دنیا همراه باشید و خودتان را به جای شخصیت اصلی فیلم قرار دهید. سینما تجربه یک زندگی دیگر در قالب فیلم است.