درمانگاه خیریه کوثر مشیز(بدون نت برگ فعال)

از 4 رای

5

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

انتهای بلوار کشاورز، بین خیابان نصرت و فرصت، نرسیده به جمال زاده شمالی، خیابان طوسی، درمانگاه عمومی خیریه کوثر مشیز - شماره تماس:66927920,66941530,66592587