تخفیف های نت برگ برای اقامت در کوهستان

سکوت و عظمت کوهستان به همراه ماجراجویی و فعالیت بدنی مناسب از خصوصیات ورزش کوهنوردی به حساب می‌آیند. کوه همیشه مهربان و سخاوتمند است و کوهنوردان این ویژگی را از کوه به ارث می‌برند. کوهنوردی در تابستان و در زمستان طرفداران خودش را دارد اما یکی از امکانات ضروری برای کوهنوردی در هر فصلی، وجود کمپ های کوهستانی است. اگر شما نیز قصد اقامت در کوهستان دارید می‌توانید از تخفیف‌های نت‌برگ برای کمپ کوهستانی استفاده کنید و در میان دامنه‌های زیبا و قله‌های بلند، از اقامت در کوه لذت ببرید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال