تخفیف های نت برگ برای سینما چند بعدی

با رونق گرفتن ساخت فیلم‌های سه بعدی، سینماهای سه بعدی نیز شروع به کار کردند. این سینماها که در ابتدا فقط به نمایش فیلم‌های سه بعدی می‌پرداختند، با اضافه کردن امکانات جدید، بعدهای جدید نیز به آنها اضافه شد. امکان حرکت صندلی‌ها، وزش باد، پاشیدن آب و... احساسی واقعی را در محیط سینمای چند بعدی به وجود می‌آورد. برای تماشای فیلم‌های جذاب و هیجان‌انگیز سه بعدی در یک سینمای چند بعدی می‌توانید تخفیف‌های نت‌برگ برای بهترین سینماهای چند بعدی را دنبال کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال