آژانس بامداد پرواز

از 108 رای

3.5

94 نت برگ غیر فعال

3 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

ولیعصر نرسیده ب فاطمی خیابان بهرام مصیری پ 7 ط اول واحد 4 - شماره تماس:88936150

امتیاز و نظر خریداران

قسمت ما که نشد بریم...تور به حد نصاب نرسید ولی از خانم پاسبان مسؤل هماهنگی تور کمال تشکر را دارم چون خوب پاسخگو بودند و همچنین نت برگ که به موقع پول ما را پس دادند.

همه چیز خوب بود فقط نفری 5000 تومان گرفتن که ما نفهمیدیم واسه چی بود خاطر اکثر مسافران مکدر شد بابت این قضیه!!!

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال