آژانس بامداد پرواز

از 95 رای

3.5

82 نت برگ غیر فعال

7 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

ولیعصر نرسیده ب فاطمی خیابان بهرام مصیری پ 7 ط اول واحد 4 - شماره تماس:88936150

امتیاز و نظر خریداران

لیدر خوب بود ولی تور کاستی هایی داشت.مثلا میرزاکوچک خان نبردند ؛ آبشار نبردند.چای آتشی نبود.عصرانه یک کلوچه بود و ... اما لیدر (اقا داوود) خیلی با مرام و با حال بود و کلا خوش گذشت.ممنون

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال