باغ پرندگان مشهد

از 32 رای

3.3

11 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

منطقه گردشگری سپاد، مقابل مجتمع تجاری الماس شرق - شماره تماس:09154213936

امتیاز و نظر خریداران

زندگی حیوانات و پرندگان در بدترین شرایط ممکن و رسیدگی خیلی ناراحت کننده بود

متاسفانه به نظم و نظافت اهمیتی داده نشده بود ...و از کوزه همان برون نمیتراوید که در او بود

نت‌برگ‌های غیر فعال