تیراندازی

تیراندازی به دو نوع تقسیم می شود که رایج ترین آنها، تیر اندازی با اسلحه ی گرم مانند تفنگ های ساچمه ای و شکاری است. اما نوع دیگر آن تیراندازی با تیر و کمان است که معمولا تنها به تیراندازی به سمت یک سیبل ثابت اشاره دارد. اما در تیر اندازی با سلاح گرم، معمولا تیر انداز یا نشسته است، یا ایستاده و یا دراز کش. این ورزش المپیکی به سبب نیاز به کمان و تیر و یا نیاز به اسلحه ورزش گرانی است که برای عموم مردم در دسترس نیست. برای همین نت برگ پیشنهادات جذابی را برای خریداران خود آماده کرده است که می توانند از میان این پیشنهادات، ملزومات این ورزش مهیج و سرگرم کننده را با تخقیف های استثنایی خریداری کنند.

نت‌برگ‌های غیر فعال