همایش

        یکی از بخش های فرهنگی – علمی – آموزشی نت برگ، پشتیبانی از همایش های مختلف در اقصا نقاط شهر است. جدا از تهیه ی بلیت یک همایش با قیمت مناسب و تخفیف دلچسب، حضور در یک محفل علمی یا فرهنگی روز، که رزرو بلیت آن کار دشواری است، می تواند وسوسه کننده باشد. مجموعه ی همایش های نت برگ، شامل تعداد زیادی نشست آموزشی در حوزه های مدیریت، روانشناسی یا علم روز، و یا جمع های مرتبط به یک کسب و کار خاص است. مثلا می توانید در یک همایش با حضور یک فرد موفق، با ترفندهای پیروزی وی در کسب و کارش آشنا شوید، و یا بهترین شیوه های توسعه ی پایدار یک اکوسیستم درآمد زا را بیاموزید.        تهیه بلیت برای این هم اندیشی ها در نت برگ کار ساده ای است. تنها کافی است که به بخش علمی – فرهنگی سری بزنید و گردهمایی مورد نظر خود را از میان گزینه های پیشنهادی نت برگ همراه با تخفیف های جادویی انتخاب کنید.

نت‌برگ‌های غیر فعال