خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به مترو طالقانی

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال