خیابان ولیعصر ،بالاتر از خیابان بهشتی

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال