پیروزی، بعد از چهار راه کوکاکولا

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال