کرج، فلکه اول گوهر دشت

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال