آموزشگاه هنرپردازان(بدون نت برگ فعال)

از 11 رای

3.2

11 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

پیروزی ۲۱ متری، دهقان بعد از چهار راه نجف پور، کوچه امیر محمودی، پلاک ۱ - شماره تماس:02133341754

امتیاز و نظر خریداران

محیط ماساژ بخشی از آشپزخونه بود و با پرده جدا شده بود خبری هم از عود و نور کم و محیط آروم نبود اما ماساژز خانوم ماسور بد نبود

اصلا محیط آروم نبود و ماسور خیلی صحبت می کرد با داد با افراد بیرون و اتاق های دیگه صحبت می کرد و خیلی از خودش تعریف می کرد.به زور شماره تماس گرفت و برخوردش ا اینکه مثلا صمیمی بود اما ی جوری مارو شکل پول می دید انگگار.ماساژش اما من دوست داشتم.فقط اتاق مناسب نداشت

نت‌برگ‌های غیر فعال