اصول و فنون مذاکره و اقناع مخاطب (بدون نت برگ فعال)

از 0 رای

0

1 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

خیابان ولیعصر، مرکز همایش های صدا و سیما - شماره تماس:26403740-26403739