اکسون پارک

از 124 رای

3.6

5 نت برگ غیر فعال

4 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، 17 شهریور، مجتمع اکسون، طبقه چهارم - شماره تماس:09158511852

امتیاز و نظر خریداران

در کل خوب بود ولی ... ساختمونش و فضاهاش هنوز کامل نشده بود، وسط کارگاه ساختمانی انگار پارک کردیم. سر و صدا خیلی زیاد بود.

تعدادی از بازی ها خاموش بود ولی بدک نبود

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال