تست(بدون نت برگ فعال)

از 4 رای

3.8

0 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

نتشسای شنتسیا شنستیا - شماره تماس:02133121212

امتیاز و نظر خریداران

سلام من خرید زدم و بنظرم مشکلی در نت برگ سازمانی نبود و تستی که انجام دادید مشکلی نداشت