خانه مسافر تبریزی پور

از 7 رای

3.7

8 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، دانش غربی، سرشور 28، روبروی ساختمان هادی 02142024

امتیاز و نظر خریداران

تا حرم حدودا یک ربع تا ۲۰ دیقه فاصله داشت وضعیت رسیدگی و بهداشتی به نسبت ضعیف تهویه مناسب بود و اتاق سه نفره سه تخته بود. برای گذروندن یکی دوشب اونم برا خانواده هایی که سختگیر نیستن خوبه

برای گذروندن یک شب جای آروم خوب بود فقط راه بدی داشت

نت‌برگ‌های غیر فعال