رستوران بریانکده جوج

از 12 رای

1.7

1 نت برگ غیر فعال

1 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

30 متری نیرو هوایی - نرسیده به پمپ بنزین - بین کوچه قاضی و وطن دوست - بریانکده جوج - شماره تماس:09123992760