مطب دکتر محسن تبادکانی(بدون نت برگ فعال)

از 2 رای

3

2 نت برگ غیر فعال

0 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی 1، ساختمان آناهید، طبقه 3، واحد 303 - شماره تماس:05137676989

امتیاز و نظر خریداران

در جلساتی که از نت برگ استفاده می شود، بسیار مقدار پایینی از موهای زائد را از بین می برند تا تعداد جلسات بیشتر شود.

برخورد پرسنل و نتیجه کار خیلی خوب بود

نت‌برگ‌های غیر فعال