مطب دکتر کوکبی

از 24 رای

4.4

7 نت برگ غیر فعال

2 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

بلوار سجاد - شماره تماس:05137601021

امتیاز و نظر خریداران

محیط تمیزبودواروم ، برخورداپراتورومنشی ام خوب بود،اماخوده دکترحضورنداشت واینکه کاراپراتورخوب نبود دستگاهشونم خوب نبودچون اصلامن نه گرماوحرارتیوبیشتراوقات درحین انجام حس میکردم ونه سوزشی

محیطی کاملا آرام و استریل شده،کار لیزر هم خیلی بادقت انجام شد،ممنونم

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال