موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان فریان(خانه کودک)

از 13 رای

3.3

20 نت برگ غیر فعال

2 نت برگ فعال

اشتراک با دوستان

merchant location

بلوار فردوس شرق، بین خیابان قبادی و ولیعصر نبش خیابان احمدی موسسه فرهنگی هنری فریان - شماره تماس:44020527

امتیاز و نظر خریداران

خانمی که خوشنویسی یاد میداد خوب بود

فوق العاده بوداین کلاس،واقعاارزش داشت ازاون سرتهران بیام این سربرای این کلاس،هرچی ازخوبیاش بگم کم گفتم،ازبرخوردفوق العاده خوب وصمیمانه ومودبانه پرسنل گرفته تاصبرووقت وحوصله مربی محترم خانم امرالهی

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال