تخفیف های نت برگ برای اتاق فرار

اتاق‌های فرار سبک نوینی از بازی های فکری و هیجانی هستند که در این سال‌ها به شدت رو افزایش هستند. معمولا در بازی‌های اتاق فرار در یک اتاق قرار می‌گیرد و باید با بررسی شواهد و مدارک و یا حل کردن معماها و رازها مسیر خروج را پیدا کنید. تم‌های متفاوتی از قبیل جنایی، معمایی، ترسناک، هیجانی و... در این اتاق‌ها وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. معمولا این بازی به صورت تیمی انجام می‌شود پس بهتر است برای انجام این بازی یک تیم حرفه‌ای، خوش‌فکر و پایه پیدا کنید.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال