تخفیف های نت برگ برای ارتودنسی

ارتودنسی یکی از تخصصی ترین خدمات دندانپزشکی است که باعث مرتب شدن دندان ها می شود. بسیاری از مشکلات دندان ها شامل فاصله دندان ها، نامرتب بودن دندان،  انحراف دندان و.... را می شود با کمک از ارتودنسی ثابت، ارتودنسی متحرک  ارتودنسی نامرئی و روش های دیگر ارتودنسی درمان کرد.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال