تخفیف های نت برگ برای استخر افطار تا سحر

پیدا کردن استخر در تهران شاید کار سختی نباشد، اما وقتی پای ماه رمضان و استخرهایی که از افطار تا سحر خدمات دهی دارند باز می‌شود انتخاب از بین استخرها سخت تر می‌شود.
در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید کدام استخر از افطار تا سحر باز است و آن را با تخفیف های ویژه ماه رمضان خریداری کنید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال