تخفیف های نت برگ برای استخر کارت

برای رفتن به استخر، کارت تخفیف نیاز نیست. بلکه می توانید خود بلیط استخر را با تخفیف خریداری کنید و از تمام خدمات آن استفاده کنید. نت برگ این امکان را برای انواع خدمات تفریحی و ورزشی، از جمله استخرها فراهم کرده است.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال