تخفیف های نت برگ برای اسپری بدن

با گرم شدن هوا، بدن نیز شروع به تعریق بیشتر می‌کند. گاهی این تعریق باعث ایجاد بوی نامطبوع و زننده‌ای می‌شود که همگان را کلافه می‌کند. برای جلوگیری از بوی بد عرق می‌توانید از اسپری بدن استفاده کنید. اسپری خوشبو کننده بدن و اسپری ضد عرق هر کدام با کاهش تعریق و کاهش باکتری‌های بدن، جلوی بوی بدن را گرفته و با عطرهای خاص خود باعث خوشبو شدن بدن می‌شوند. بادی اسپلش ها هم هر چند دارای مرطوب کننده و... هستند ولی آنها نیز جز دسته‌بندی اسپرهای بدن قرار می‌گیرند

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال