تخفیف های نت برگ برای امبدینگ لاغری

از امبدینگ یا طب سوزنی با استفاده از کاشت نخ برای درمان لاغری مخصوصا لاغری‌های موضعی استفاده می‌شود. در این روش نخ‌های قابل جذب را در نقاط مخصوص طب سوزنی می‌کارند که در طول زمان باعث تحریک نقاط مخصوص انرژی می‌شود. امبدینگ لاغری که کت گوت لاغری نیز نامیده می‌شود، در واقع قرار دادن نوعی نخ قابل جذب در نقاط مربوط به طب سوزنی است که به لاغری موضعی شکم و کاهش سایز کمک می‌کند. همچنین قرار گرفتن این نخ ها در بافت‌های چربی، موجب افزایش گردش خون به بافت سلولیت چربی می‌شود و در درمان و رفت سلولیت تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال